Χρήσιμες Ημερομηνίες

2-2-2019 - Λήξη υποβολής περιλήψεων

Από 1-6-2018 μέχρι 20-1-2019 - Προεγγραφές (μειωμένο κόστος)

Από 21-1-2019 μέχρι 3-3-2019 - Εγγραφές

11-2-2019 - Τελικό πρόγραμμα συνεδρίου

1-3-2019 - Έναρξη συνεδρίου

3-3-2019 - Λήξη συνεδρίου

  • Προεγγραφές (από 1/6/18 έως 20/1/19, μειωμένο κόστος): Φοιτητές, Μεταπτυχιακοί, Υποψήφιοι Διδάκτορες 15 ευρώ – Σύνεδροι 25 ευρώ.
  • Εγγραφές (από 21/1/19 έως 3/3/19): Φοιτητές, Μεταπτυχιακοί, Υποψήφιοι Διδάκτορες 25 ευρώ – Σύνεδροι 35 ευρώ.

 

 

 

 

 

Επικοινωνία

3o ICSS 2019

Τel: 2310 991871, 991872
FAX: 2310 991873
Ε-mail: icss2019@pess.auth.gr